Σε ποιούς απευθύνεται;

Το Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων [ΣΚΠ] Πάτρας είναι μια υπηρεσία καθημερινής αστικής μετακίνησης με ποδήλατο, η οποία απευθύνεται σε ενήλικες πολίτες, κατοίκους και επισκέπτες της πόλης, συστηματικούς και περιστασιακούς χρήστες και των 2 φύλων, που έχουν την ικανότητα χειρισμού ποδηλάτου.

Το ΣΚΠ Πάτρας απευθύνεται σε κατοίκους της πόλης, συστηματικούς κυρίως χρήστες, άνω των 18 ετών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση του ΣΚΠ Πάτρας είναι η εγγραφή στην υπηρεσία ως συνδρομητές, προκειμένου να παραλάβουν προσωπική ηλεκτρονική κάρτα χρήσης.

Απαραίτητη είναι η προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

  • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
  • Φωτοαντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ για την «ταυτοποίηση» της μόνιμης κατοικίας.